конкурсний проект | competition project: honourable mention 
замовник | client: Child friendly public space.
локація | location: Ivano-Frankivsk, Ukraine
площа | area: 800 м²
рік | year: 2015
Метою проекту було разом зі створенням дружнього простору для дітей максимально зберегти аутентичність і своєрідність цього місця. Таким чином, замислюючись над концепцією розробки публічного простоту важливим чинником було створення місця природного, цікавого та адаптивного, що давало б змогу кожній дитині створити власні ідеї для розваг. Основою проекту є звернення до Карпатських гір, запозичення природного ландшафту у вигляді насипних пагорбів- круч.
Створений ландшафт ніби відсилає дитину до казки, де вона - головний герой. Орієнтуючись за картою, любителі пригод мають змогу подорожувати лабіринтом, що вмонтований безпосередньо в кручі, переходити містками пісочні озера чи шукати пригод саме в них. Юні любителі гір також можуть випробувати свої сили, лазячи скалами, що створені на торцях пагорбів у місцях їх перетинання з доріжками. А йдучи головною алеєю потрапляєш у справжнісіньку галерею малюнків на підпірних стінках.
Цей простір є відкритим і дружнім до різних вікових категорій та соціальних груп населення завдяки обладнанню територій пандусами та якісним освітленням, відсутністю будь-яких бар'єрів та перешкод. Враховані також кліматичні показники місця проектування, тобто пропонуються різноманітні види розваг та способи проведення часу кожного сезону року. Найважливішою метою використання запропонованих конструктивних систем є простота їх реалізації. В основі лежить технологія формування пагорбів шляхом насипання ґрунтів та організації підпорних стін з бетону. Основний матеріал труб лабіринту - бетон, з подальшим облицюванням натуральними матеріалами.
The goal of the project was not just to create a children friendly space, but to retain authenticity and originality of the place. So, thinking about the concept of creating a public space the very important factor was to create a natural, adaptive and interesting place that would give every child the opportunity to create their own ideas for entertainment. The basis of the project is to appeal to the Carpathian Mountains, borrowing natural landscape in the form of piled up hills - steeps.
Created landscape like a child refers to the fairy tales, where it is the main character. Using the map, adventurers are able to travel the maze that is built directly into the steeps, to go along the bridges,or to play in sandboxes that are looking like lakes. Young fans of mountains can also test their strength, climbing a climbing wall that is created at the ends of hills. A main walking alley falls in most real picture gallery on retaining walls. This space is open and friendly to the different groups of age and social groups due to the equipment ramps and high quality lighting. There is no barriers and obstructions on this territory. According to the climate of the place of design, exist a lot of various types of entertainment and ways of spending time in each season. The major purpose of using the proposed contractions is simplicity of the installation. The basic technology of hills installing is a formation hills from the ground with organization walls of concrete. The basic pipes material of the maze - concrete, followed by lining with natural materials.

більше проектів | more projects

Back to Top