замовник | client: КП «Міськзелентрест»
розташування | location: Odesa, Ukraine
рік | year: 2020
команда проєкту | project team:
> space odyssey (Ievgen Chernat, Hanna Chernat)
> URBAN INST. (Konstantin Emelyanov)
ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ | MAIN HISTORICAL FEATURES 

План Одеси 1798 р. | Odesa city plan 1798

План Одеси 1800-ті рр. | Odesa city plan 1800s

Олександрівський проспект проєктували, як головну вулицю міста. Цим проспектом місто, за планом Де-Волана, поділялось на два форштадта (передмістя, місцевість за межами міста) Військовий і Північний, пізніше Грецький.
Олександрівський проспект згодом став віссю міського торгового центру і з’єднав три площі: Грецьку, Старобазарну і Привозну, на яких послідовно, в часі, розміщувалися міські ринки.
Oleksandrivsky Avenue was designed as the main street of the city. According to De Volan's plan, this avenue divided the city into two forstadts (suburbs, suburbs) Military and Northern (later - Greek).

Oleksandrivsky Avenue later became the axis of the city's shopping center and connected three squares: Gretskaya, Starobazarnaya and Privoznaya, where the city markets were successively located over time.
1-2. У першій пол. ХІХ ст. проспект мав переважно прогулянковий характер.
3. Свого часу, Олександрівський проспект був дуже популярний і був жвавим центром магазинів, які торгують червоним товаром, в даний час кращі модні і мануфактурні магазини перекочували на Дерибасівську та Рішельєвську вул.
4. До нашого часу збереглась основа огорожі проспекту у вигляді підпірної стінки для ґрунту.
1-2. In the first half of the XIX century. the avenue was mostly for pedestrians.
3. At one time, Alexander Avenue was very popular and was a bustling center of shops selling best goods, now the best fashion and manufactory stores moved to Deribasovskaya and Richelieu streets.
4. The foundation of the avenue fence in the form of a retaining wall for the ground has been preserved to this day.
СХЕМИ ПІШОХІДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ | SCHEMES OF PEDESTRIAN links


концентрація входів на проспекті | concentration of entrances on the avenue

Активні фасади спостерігаємо на кварталі з Книжковим ринком та поблизу Грецької площі.
Active facades can be seen in the block with the Book Market and near the Greek Square.

головні пішохідні транзити проспекту сьогодні | the main pedestrian transits of the avenue today

А. Спостерігаємо більш транзитний, ніж прогулянковий характер скверу.
Б. Вузькі проходи вздовж Книжного ринку не дають можливість обійти, або обрати шлях «не через торговельні ряди».
A. We noticed more transitory than walking nature of behaviour in the park.
B. Narrow passages along the Book Market do not provide an opportunity to bypass or choose the path "not through trade rows."


пропозиція пішоходних звʼязків | the proposal of pedestrian connectivity

А. Посилити головну пішохідну вісь наскрізним зв’язком між кварталами.
Б. Додати шляхи крізь зелені клумби на кшталт прогулянковим алеям з фото ХІХ ст, що створить відпочинок на проспекті більш приємним та цікавим.
A. Strengthen the main pedestrian axis through cross-sectional communication.
B. Add paths through green flower beds like walkways with photos of the XIX century, which will make the rest on the avenue more pleasant and interesting.

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ | programming of the territory


вплив на розвиток проспекту | impact on the development of the prospectus

Кольором виділені об’єкти, які визначають основних користувачів скверу, що допомагає принципово зафіксувати необхідні функції і актуальні рішення.
The objects that identify the main users of the park are highlighted in color, which helps to capture the necessary functions and current solutions.


принциповий поділ скверу за настроями та переважними функціями | fundamental division of the park by mood and predominant functions

Проспект умовно розподілено між 4-ма принциповими групами користувачів.
The avenue is conditionally divided between 4 main groups of users.
генплан | masterplan

фрагмент генплану між вул. Жуковського та вул. Буніна | fragment of the masterplan between Zhukovskogo str and Bunin str

СХЕМА ТРАНСПОРТНО-ПІШОХІДНИХ ШЛЯХІВ | SCHEME OF TRANSPORT AND PEDESTRIAN ways
fragment # 1
fragment # 1
fragment # 2
fragment # 2
fragment # 3
fragment # 3
fragment # 4
fragment # 4
fragment # 5
fragment # 5
fragment # 6
fragment # 6

перехрестя Олександрівського проспекту та вул. Жуковського

the intersection of Oleksandrivsky Avenue and street Zhukovsky

ПУНКТ СПОГЛЯДАННЯ ІСТОРІЇ | history observation point

пункт споглядання історії | history observation point


Одеса переповнена історіями та колоритом. Олександрівський проспект звʼязує основні площі, навколо яких розвивалось місто. Фасад проспекту майже складається з пам’яток історії та архітектури, кожна з яких несе за собою відгуки минулого торгового та промислового, Пушкінського та Бабельського образу Одеси.
Але чи кожен одесит знайомий з цією історією?
Ми пропонуємо занурити відвідувачів в невідомі історії проспекту та будівель навколо.

Odessa is full of stories and identity. All main squares, important for historical development of Odesa are connected by Aleksandrovskiy avenue. The facade of the avenue consists almost of historical heritage buildings. Each of them carries with it a reflection of commercial and industrial past, Pushkin and Babel stories of Odessa.
But does each resident of Odessa familiar with it's history?
We offer to immerse visitors in the unknown history of the avenue and the buildings around.


схема розміщення цінних об’єктів на Олександрівському проспекті та запропоновані точки-розкриття на них

the layout of valuable objects on Alexander Avenue and the proposed viewpoints

1. Покровська церква
1. Покровська церква
2. Торгові ряди, дохідний дім Тіктіна.
2. Торгові ряди, дохідний дім Тіктіна.
3. Дохідний дім Мерца.
3. Дохідний дім Мерца.
4. Постамент з планом Де Волана, де був запроєктований проспект, як головна вулиця міста.
4. Постамент з планом Де Волана, де був запроєктований проспект, як головна вулиця міста.

квартал між вул. Успенською та вул. Троїцькою | block between Uspenska str and Troitska str

квартал між вул. Успенською та вул. Троїцькою

block between Uspenska str and Troitska str

квартал між вул. Успенською та вул. Троїцькою | block between Uspenska str and Troitska str

ігровий майданчик у кварталі між вул. Єврейською та вул. Жуковського | playground in the block between Evreyska str and Zhukovskogo str

ігровий майданчик у кварталі між вул. Єврейською та вул. Жуковського | playground in the block between Evreyska str and Zhukovskogo str

майданчик воркауту у кварталі між вул. Єврейською та вул. Жуковського | workout in the block between Evreyska str and Zhukovskogo str

більше проектів | more projects

Back to Top